افزایش بهای پیامک sms با تبصره 15

زمان انتشار : 1556 روز قبل

طبق دستور مجلس پس از لغو تبصره 19 حالا با یک تبصره جدید یعنی تبصره 15 پیامک ها را به مبلغ 10 ریال گران می کنند .

با توجه به اینکه تمام پیامک های تبلیغاتی و سیستمی و غیره در این حوزه زیر نظر انجمن پیام کوتاه فعالیت می کنند ولی باز هم بدون مشورت همه اعضای این انجمن سورپرایز شدن .

بحث مهم عطف به ماسبق در خصوص ارسال های است که تا کنون انجام شده و اپراتور ها نباید تبصره 15 را برای پیامک هایی که تا به امروز ارسال شده جز این تبصره حساب کنند